دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
کد کاربر
رمز
 

     من نمیگویم درین عالم
            گرم پو، تابنده، هستی بخش
              چون خورشید باش
      تا توانی
           پاک، روشن
           مثل باران،مثل مروارید باش                 
فریدون مشیری

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>