دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
کد کاربر
رمز
 
 
زندگي با همه وسعت خويش
خوردن و خوابيدن نيست
 
زندگي جنبش جاري شدن است
            از تماشاگه آغاز حيات
 
تا بجايي كه خدا ميخندد ...
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>